top of page

HR JA TYÖOIKEUS

Työntekijöitä pidetään usein yrityksen tärkeimpänä voimavarana, jonka valjastaminen tukemaan yrityksen strategiaa edellyttää laajan yleisluonteisen regulaation, toimialaliitännäisten säännösten sekä työpaikkakohtaisten toimintamallien hallintaa. Autamme käytännönläheisesti ja liiketoimintamyönteisestiyrityksiä selviämään työelämän haasteista sekä ennakoimaan henkilöstöä koskeviin päätöksiin liittyvät mahdollisuudet, riskit ja erimielisyydet.

KOKEMUSTA PÖYDÄN MOLEMMILTA PUOLILTA

Asiantuntijoillamme on laaja-alainen kokemus työoikeudellisista asioista työsuojeluviranomaisen, työntekijäliiton, asianajotoimistojen ja yritysten palveluksesta. Hallitsemme kaikki työoikeuden osa-alueet. Haluamme oppia tuntemaan asiakkaidemme toimialan ja liiketoiminnan kyetäksemme huomioimaan kunkin toimialan erityispiirteet ja käytännöt.  Olemme asiakkaillemme, aina startup-yrityksistä isoihin pörssiyhtiöihin, luotettava ja kustannustehokas työoikeudellinen neuvonantaja sekä strateginen keskustelukumppani.

wood-cube-473703_1920_edited_edited_edit

HR:N JA JOHDON TUKENA YRITYKSEN KAIKISSA VAIHEISSA

Avustamme yrityksiä pakollisten ja suositeltujen HR-dokumenttien tarkastamisessa ja laatimisessa.

Autamme asiakkaitamme yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyissä ja laadimme niiden toteuttamista varten tarpeelliset dokumentit aina yhteistoimintalain mukaisesta neuvotteluesityksestä kokousten pöytäkirjoihin ja neuvotteluiden päättymisen jälkeen työntekijöille annettaviin irtisanomis- ja lomautusilmoituksiin sekä mahdollisesti tarjottaviin työsuhteen päättämissopimuksiin.

​Koulutamme lisäksi asiakkaidemme henkilöstöä ja johtoa työoikeuteen liittyvissä asioissa.

TUTUSTU MYÖS

bottom of page