TIETOSUOJA

Iconics Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut yritys. Käsittelemme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja vastuullisesti ainoastaan toteuttaaksemme meille annetun toimeksiannon taikka kertoaksemme tavastamme tehdä juridiikasta selkokielistä. Tietosuoja on eräs painopistealueistamme, joten yksityisyytesi kunnioittaminen on meille kunnia-asia.

 

 

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin:

 

 • Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot

 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta

 • Kuinka kauan säilytämme tietoja

 • Käytämmekö sivustolla evästeitä

 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on

 • Mihin tietoja siirretään

 • Mihin tietoja luovutetaan

 • Miten tiedot suojataan

 • Milloin tietosuojalauseketta on päivitetty

 

Meillä kaikki työntekijät vastaavat siitä, että asiakkaidemme yksityisyyttä ja henkilötietoja suojataan. Yhteystietomme löytyvät verkkosivustomme kohdasta ”Yhteystiedot”. Soita tai lähetä meille viesti, niin kerromme mielellämme lisää tietosuojakäytännöistämme.

 

Huomioithan, että iconics.fi -verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmannen osapuolen sivustoihin. Emme vastaa näistä sivustoista, ja pyydämme sinua tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin erikseen.

 

Toimimme yhteisrekisterinpitäjänä silloin, kun ylläpidämme Iconicsin sivua Facebookissa. Keräämme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista. Emme voi tunnistaa tiedoista yksittäistä käyttäjää, emmekä yhdistä näitä tilastotietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin. Lisätietoja Facebookin tietosuojakäytännöistä.

 

Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot?

 

Käsittelemme asiakkaistamme toimeksiannon kannalta tarpeellisia tietoja, kuten yhteyshenkilön nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenotot sekä yrityksen tiedot, kuten y-tunnus, osoite ja laskutustiedot. Lainsäädännön noudattamiseksi käsittelemme myös asiakkaan tunnistamiseksi ja sen yhteyshenkilön henkilöllisyyden todentamiseksi vaadittavia tietoja, kuten passikopioita. Saamme tiedot pääasiallisesti asiakkailta itseltään asiakassuhteen kestäessä.

 

Potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja, kuten nimi, asema yrityksessä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, keräämme julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten yritysten verkkosivustoilta tai LinkedInista tai henkilökohtaisten kontaktien taikka verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?

 

Käsittelemme asiakkaidemme tietoja täyttääksemme toimeksiannon, pitääksemme asiakkaisiimme yhteyttä ja laskuttaaksemme palveluistamme. Tämä käsittely perustuu sopimukseen. Laskutustietoja ja asiakkaan tunnistamiseksi tarvittavia tietoja, kuten passikopioita, säilytämme lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

 

Potentiaalisten asiakkaidemme tietoja käsittelemme markkinoidaksemme palveluitamme. Tällöin käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Uskomme aidosti, että tapamme tehdä töitä johtaa asiakkaan kannalta kustannustehokkaisiin ja liiketoimintalähtöisiin ratkaisuihin. Katsomme, ettei käsittely ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa, vaan auttaa sinua tekemään päätöksiä siitä, miten haluat yrityksesi lakiasiat hoitaa. Voit kuitenkin halutessasi vastustaa käsittelyä milloin tahansa.

 

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

 

Säilytämme asiakastietoja asiakassuhteen keston ajan sekä sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpitolainsäädännön tai rahanpesulainsäädännön, noudattamiseksi. Toimeksiannon päätyttyä voimme olla sinuun myös yhteydessä, sillä haluamme kuulla, miten olemme onnistuneet ja voimmeko olla avuksi jossakin toisessa toimeksiannossa.

 

Potentiaalisista asiakkaista tulee useimmiten asiakkaitamme, mutta jos jostain syystä näin ei käy, poistamme järjestelmistämme henkilön tiedot kohtuullisen ajan kuluessa yhteydenotosta, kuitenkin viimeistään yhteydenottoa koskevan kalenterivuoden päättyessä.

 

Käytämmekö sivustolla evästeitä?

 

Voimme kerätä iconics.fi -sivustolla vierailevan käyttäjän päätelaitetta ja sivustomme vierailua koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimen muistiin. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Emme saa evästeiden avulla tietoomme henkilötietoja, joiden perusteella voisimme suoraan tunnistaa verkkosivuston käyttäjän (kuten nimi tai sähköpostiosoite).

 

Käytämme evästeitä analysoidaksemme verkkosivustomme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustoa käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Käytämme sivustollamme Google Analyticsia, joka Google Inc.:n tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua. Evästeen generoima informaatio siirretään ja sitä säilytetään Googlen palvelimilla USA:ssa. Google käyttää tätä tietoa puolestamme arvioidakseen ja analysoidakseen sivustomme käyttöä sekä tuottaakseen käyttöön perustuvia raportteja.

 

Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Voit myös halutessasi estää tai poistaa evästeet selaimen asetusten avulla.

 

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

 

Kuuntelemme asiakkaitamme ja haluamme käyttää tietoja toivomallasi tavalla. Löydät alta tietosuojalainsäädännön edellyttämän informaation oikeuksistasi, mutta jos jokin tietojesi käsittelyssä arveluttaa sinua, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löytyvät verkkosivustomme kohdasta ”Ota yhteyttä”.

 

 • Tietoihin pääsy: Jos haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai muuten kirjallisesti ja liitä viestiin riittävät tiedot, jotta voimme tunnistaa sinut luotettavasti. Voit myös tulla henkilökohtaisesti käymään toimistollamme, niin annamme sinulle pääsyn sinua koskeviin henkilötietoihin. Tarjoamme samalla kahvit.

 

 • Tietojen korjaaminen: Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, niin teemme pyynnöstäsi tietoihin tarvittavat korjaukset ja täydennykset.

 

 • Tietojen siirto: Halutessasi toimitamme sinulle csv-tiedoston henkilötiedoistasi.

 

 • Käsittelyn vastustaminen: Markkinointia tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, voit vastustaa ottamalla meihin yhteyttä.

 

 • Tietojen poistaminen: Poistamme henkilötiedot, kun emme enää tarvitse niitä yllä kuvattuja käyttötarkoituksia varten. Voit myös itse pyytää tietojesi poistamista.

 

 • Käsittelyn rajoittaminen: Rajoitamme käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että emme tarvitse tietoja enää yllä kuvattuja käyttötarkoituksia varten, mutta tietojen poistamisen sijaan haluat, että säilytämme tietoja.

 

 • Jos koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi vastoin tietosuojalainsäädäntöä tai tätä tietosuojalauseketta, voit halutessasi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle, www.tietosuoja.fi.

 

Mihin tietoja siirretään?

 

Käytämme kumppaneita tietojen käsittelyssä. Esimerkiksi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän tarjoajalla, kirjanpitäjällämme, sähköposti- ja tiedontallennuspalveluiden tarjoajilla sekä verkkosivuston ylläpitäjällä on pääsy henkilötietoihin. Ne ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka eivät saa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa. Olemme solmineet kumppaniemme kanssa tietojenkäsittelysopimukset, joilla pyrimme varmistamaan, että tietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Osa kumppaneistamme toimii EU/ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietojen käsittely edellyttää niiden siirtoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme, että siirto tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämin tavoin, esimerkiksi EU:n komission mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

 

Mihin tietoja luovutetaan?

 

Jos myisimme liiketoimintamme, niin voimme luovuttaa asiakkaidemme henkilötiedot luovutuksensaajalle. Ennen luovutusta kysymme kuitenkin asiakkaidemme mielipidettä siitä, haluavatko he siirtyä käyttämään luovutuksensaajan palveluita. Saatamme myös pyynnöstäsi välittää tietosi kumppaneillemme, jos katsomme, että kumppanimme voisi avustaa sinua meidän ohella tai sijaan. Muutoin emme luovuta tietoja, ellei pakottava lainsäädäntö tai meihin kohdistuva viranomaisen määräys sitä edellytä.

 

Miten tiedot suojataan?

 

Työntekijöiden päätelaitteet sekä asiakastietoja sisältävät ohjelmistot ovat ajantasaisin palomuurein, virustorjunnoin, salasanoin sekä muilla teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja. Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmiin kirjautuminen tapahtuu vahvan tunnistautumisen kautta. Valitsemme kumppanimme huolellisesti sekä edellytämme myös niiltä asianmukaisia tietoturvatoimenpiteitä ja salassapitoa.

 

Tätä tietosuojalauseketta on päivitetty seuraavasti:

 • 26.2.2019, jolloin otimme sivustolla käyttöön Google Analyticsin ja tarkensimme kohtaa ”Käytetäänkö sivustolla evästeitä.” Kuvasimme lisäksi Facebook-sivujemme kävijätietojen käsittelyä muuttuneen oikeuskäytännön vuoksi. Tätä aiemmin 24.5.2018 julkaistut muutokset perustuivat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkamiseen;

 • 4.6.2019, jolloin päivitimme yrityksemme nimen vastaamaan nimenmuutosta. Ei sisällöllisiä muutoksia.

ICONICSIN MISSIO ON YKSINKERTAINEN: LUODA PAREMPIA LIIKEJURIDIIKAN PALVELUITA.

KÄYTÄMME LAKIA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAMISEEN.

SINÄ VOIT KESKITTYÄ MENESTYKSEESI.

Iconics Oy

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

hello@iconics.fi

Tilaa uutiskirjeemme!

 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon

© Iconics Oy, 2020