Työnantajan pakolliset suunnitelmat

Yrityksen tulee laatia yhteistyössä sen henkilöstön kanssa erilaisia suunnitelmia, joiden pakollisuus riippuu siitä, onko sen palveluksessa säännöllisesti vähintään 20 tai 30 työntekijää.


Jos yritys työllistää säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, sen tulee yhteistoimintalain mukaan laatia henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Mikäli yritys työllistää säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, sen tulee lisäksi laatia tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma ja yhdevertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma.


Jokaisella yrityksellä, sen koosta riippumatta, tulee olla myös voimassa oleva työsuojelun toimintaohjelma. Yrityksen pitää lisäksi huolehtia työterveyshuollon järjestämisestä sekä laatia työterveyshuollon toimintasuunnitelma, käytännössä yhdessä työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa.


Edellä mainitut suunnitelmat tulisi laatia yhteistyössä yrityksen henkilöstön kanssa ja niiden toteutumista tulisi tietyin väliajoin seurata sekä tehdä niihin mahdollisia tarpeellisia muutoksia. Lisäksi on hyvä tiedostaa ne tilanteet, joissa yrityksen olisi tarve laatia päihdeohjelma, etätyöohjeistus ja/tai sähköpostiohjesääntö.


Ajan tasalla olevat asianmukaiset suunnitelmat ja ohjelmat ovat omiaan tuottamaan lisäarvoa yritykselle sekä edistämään osaltaan sen työntekijöiden työssä jaksamista ja yleistä hyvinvointia. Suosittelemme selvittämään, mikä on yrityksesi nykytilanne pakollisten ja suositeltavien suunnitelmien sekä ohjelmien että ohjeistusten suhteen, tekemällä laatimamme HR-kyselyn: https://www.iconics.fi/hr-kysely.


Autamme mielellämme teitä kartoittamaan yrityksenne nykytilan edellä mainittujen suunnitelmien ja ohjelmien suhteen. Voit olla niihin liittyen yhteydessä suoraan allekirjoittaneeseen.


Toni Haapasalo

Counsel

toni.haapasalo@iconics.fi

+358 44 033 0331


Mikäli haluat artikkelit suoraan sähköpostiisi, tilaa Iconicsin uutiskirje täältä.