OSAKEKAUPPA

Osakekaupassa ostaja hankkii itselleen kohdeyrityksen osakkeet tai osake-enemmistön. Ostettava yritys jatkaa ainakin aluksi toimintaansa entisellä nimellään ja y-tunnuksellaan. Kaikki kohdeyrityksen sopimukset ja vastuut jäävät omistajanvaihdoksesta huolimatta voimaan entisin ehdoin, ellei yksittäisten sopimusten ehdoista muuta johdu. Kauppakirjassa ei siten yleensä määritetä erikseen, mitä omaisuuseriä kaupan kohteeseen kuuluu. Joissain tapauksissa on kuitenkin syytä siirtää ennen kauppaa kohdeyrityksestä pois esim. omistajan henkilökohtaista omaisuutta tai liiketoiminnan näkökulmasta epäolennaista omaisuutta.

Koska koko kohdeyritys siirtyy osakekaupassa ostajan omistukseen, ostaja vastaa myös kaikista kohdeyhtiön veloista ja vastuista kaupan jälkeen. Osakkeiden kauppakirjassa pyritään usein huomioimaan erilaisin myyjän vakuutuksin vastuun kohdentuminen sille osapuolelle, joka on kulloinkin omistanut kohdeyrityksen.

Yritysjärjestelyt

Tutustu Iconicsin yritysjärjestelyihin liittyviin palveluihin

Juristi päiväksi

Hanki juristi käyttöön ennakoitavalla laskutusmallilla

Pre Due Diligence

Valmistaudu yritysjärjestelyyn Pre DD-tarkistuksella

Asiantuntijat

Tutustu Iconicsin asiantuntijoihin ja ota yhteyttä