Aika sop. mukaan
Sijainti sop. mukaan
Työpaikan HR-dokumentit
Opit, missä tilanteissa työntekijän kanssa voidaan tehdä määräaikainen työsopimus ja mistä työsopimuksessa kannattaa missäkin tilanteessa sopia. Opit myös sen, mitä pakollisia suunnitelmia työnantajalla pitää kussakin tilanteessa olla ja mikä on tällaisten suunnitelmien yleinen sisältö.
Share
Aika sop. mukaan
Sijainti sop. mukaan
Työsuhteen päättäminen työntekijän sairauden perusteella
Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi työsopimuslain mukaisesti irtisanoa työntekijänsä työsuhteen tämän työkyvyn olennaisen ja pysyvän heikentymisen seurauksena. Opit, mitä selvitystoimia työnantajalta yleensä edellytetään ennen kuin työntekijän työsuhde voidaan päättää sairauden perusteella.
Share
Aika sop. mukaan
Sijainti sop. mukaan
Kilpailukieltosopimukset
Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi tehdä pätevän kilpailukieltosopimuksen työntekijänsä kanssa, mistä kannattaa ja voi sopia, kuinka kauan kilpailukielto voi olla voimassa ja millaista korvausta työntekijälle pitää mahdollisesti maksaa kilpailukieltosopimuksen mukaiselta rajoitusajalta.
Share
Aika sop. mukaan
Sijainti sop. mukaan
Alisuoriutuminen työsuhteen päättämisperusteena
Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi työsopimuslain mukaisesti irtisanoa työntekijänsä työsuhteen tämän alisuoriutumisen perusteella. Opit myös sen, mitä käytännön toimia työnantajalta edellytetään sen varmistamiseksi, että työntekijä voisi suoriutua työstään asianmukaisesti.
Share
Aika sop. mukaan
Sijainti sop. mukaan
Työaikalaki käytännössä
Opit perusteet sille, milloin työntekijä voidaan sulkea työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, mikä aika luetaan työntekijän työajaksi sekä miten liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työaikapankista tulee sopia. Opit myös sen, mistä työaikalain säännöksistä voidaan poiketa työehtosopimuksella.
Share
Aika sop. mukaan
Sijainti sop. mukaan
Vuosilomalaki käytännössä
Opit, miten työntekijät ansaitsevat vuosilomaa, miten työntekijöiden vuosilomapalkka ja lomakorvaus lasketaan, koska vuosiloma tulee antaa työntekijälle, mitkä ovat työntekijän oikeudet vuosilomien suhteen sekä missä määrin vuosilomien pitämisestä voidaan sopia kunkin työntekijän kanssa.
Share
Aika sop. mukaan
Sijainti sop. mukaan
Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut käytännössä
Käytännönläheisessä koulutuksessa opit viemään läpi yt-neuvottelut koskien yritystoiminnan muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia ja töiden järjestelyjä, liikkeen luovutusta sekä työvoiman käytön vähentämistä.
Share
Tue, Jun 16
Maksuton webinaari
Maksuton webinaari: Työpaikan lakisääteiset HR-dokumentit ja väliaikaisten lakimuutosten tilanne
Webinaarissa käydään lyhyesti ja tiiviisti läpi työnantajan lakisääteiset suunnitelmat ja ohjelmat sekä koronavirustilanteeseen perustuvien väliaikaisten lakimuutosten senhetkinen tilanne.
Share
Wed, Apr 29
Webinaari
Webinaari: Lomauttaminen, henkilöstövähennykset, yhteistoimintamenettely ja vuosilomien antaminen
Opit toteuttamaan lomauttamisia ja irtisanomisia koskevat yt-neuvottelut sekä huomioimaan vuosilomalain säännökset lomautus- ja irtisanomisaikana. Tilaisuus on maksullinen (199 EUR / henkilö tai 299 EUR / konserni + ALV).
Share
Thu, Apr 02
Maksuton webinaari
Maksuton webinaari: Työlainsäädännön muutokset
Koronavirustilanteesta johtuvat väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön tulevat voimaan keskiviikkona 1.4.2020. Iconicsin tietoiskussa opit keskeiset muutokset ja osaat soveltaa niitä käytäntöön.
Share
Wed, Mar 25
Maksullinen webinaari
Maksuton webinaari: Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet koronaepidemian aikana
Tilaisuudessa käsitellään tietoiskunomaisesti mm. palkanmaksuvelvollisuuden rajoja, lomauttamis- ja irtisanomisprosesseja sekä työelämän tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.
Share

ICONICS WAS FOUNDED WITH A SIMPLE MISSION: TO CREATE BETTER LEGAL SERVICES.

WE USE LAW TO ENABLE BUSINESS.

YOU CAN FOCUS ON YOUR SUCCESS.

Iconics Oy

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

hello@iconics.fi

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon

Subsribe our newsletter!

© Iconics Oy, 2020