KOULUTUKSET

Kokeneet asiantuntijamme kouluttavat asiakkaitamme säännöllisesti ajankohtaisista teemoista. Tarjoamme myös yksityisiä koulutuksia yrityksesi tarpeiden mukaan. Tutustu alla valmiisiin koulutuskokonaisuuksiimme tai ole yhteydessä asiantuntijaamme yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen tilaamisesta.

 • MAKSUTON WEBINAARI - Rahanpesun riskiarvio
  to 13. lokak.
  Webinaari
  Maksuttomassa webinaarissa käymme tarkemmin läpi rahanpesun riskiarviota, siihen liittyvää riskien arviointia ja jäännösriskejä.
 • MAKSUTON WEBINAARI: KILPAILUKIELTOSOPIMUKSIA KOSKEVA SÄÄNNÖS
  ti 25. lokak.
  Webinaari
  Kilpailukieltosopimuksia koskeva työsopimuslain säännös muuttui 1.1.2022 siten, että jatkossa työnantajan tulee maksaa työntekijälle korvausta kilpailukiellon rajoitusajalta. Tule kuulemaan webinaariin, mitkä muut asiat muuttuivat ja muuttuvat lakimuutoksen johdosta.
 • MAKSUTON WEBINAARI: UUSI YHTEISTOIMINTALAKI
  ti 22. marrask.
  Webinaari
  Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan tämän vuoden alussa. Uudessa laissa säädetään muun muassa työnantajan velvollisuudesta käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstönsä kanssa, muutosneuvotteluista, työyhteisön kehittämissuunnitelmasta ja työntekijöiden hallintoedustuksesta.
 • MAKSUTON WEBINAARI: RAHANPESUN ESTÄMISEN PERUSTEET
  to 24. marrask.
  Webinaari
  Koulutuksen keskeinen tavoite on auttaa osallistujaa ymmärtämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntely ja siihen liittyvät velvoitteet. Tämän lisäksi käymme lyhyesti läpi pakotteiden roolia ja merkitystä erikokoisille toimijoille.
 • MAKSUTON WEBINAARI: Rahanpesun estäminen ajankohtaiset aiheet
  pe 09. jouluk.
  Maksuton webinaari
  Maksuttomassa webinaarissa käymme tarkemmin tulevia lakimuutoksia ja niiden vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin ilmoitusvelvollisina toimiviin yrityksiin.
 • ASIAKKAAN TUNTEMINEN
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit asiakkaan tuntemiseen liittyvän keskeisen sisällön ja tuntemisvelvollisuuteen liittyvät vaatimukset. Opit, milloin ja miten asiakas tulee riskiluokitella sekä sen perusteella asiakkaaseen käytettävien tuntemistoimien tasot.
 • RAHANPESUN ESTÄMISEN PERUSTEET
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen perusteet, lain asettamat vaatimukset ja keskeiset velvollisuudet. Opit, mitä asiakkaan tunteminen tarkoittaa, mikä riskiarvio on, miten jatkuva seuranta tulee toteuttaa ja millainen sisäinen ohjeistus henkilöstöllä tulee olla.
 • TYÖPAIKAN HR-DOKUMENTIT
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit, missä tilanteissa työntekijän kanssa voidaan tehdä määräaikainen työsopimus ja mistä työsopimuksessa kannattaa missäkin tilanteessa sopia. Opit myös sen, mitä pakollisia suunnitelmia työnantajalla pitää kussakin tilanteessa olla ja mikä on tällaisten suunnitelmien yleinen sisältö.
 • YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Käytännönläheisessä koulutuksessa opit viemään läpi yhteistoimintaneuvottelut koskien yritystoiminnan muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia ja töiden järjestelyjä, liikkeen luovutusta sekä työvoiman käytön vähentämistä.
 • KILPAILUKIELTOSOPIMUKSET
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi tehdä pätevän kilpailukieltosopimuksen työntekijänsä kanssa, mistä kannattaa ja voi sopia, kuinka kauan kilpailukielto voi olla voimassa, ja millaista korvausta työntekijälle pitää maksaa kilpailukieltosopimuksen mukaiselta rajoitusajalta.
 • VUOSILOMALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit, miten työntekijät ansaitsevat vuosilomaa, miten työntekijöiden vuosilomapalkka ja lomakorvaus lasketaan, koska vuosiloma tulee antaa työntekijälle, mitkä ovat työntekijän oikeudet vuosilomien suhteen sekä missä määrin vuosilomien pitämisestä voidaan sopia kunkin työntekijän kanssa.
 • TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit perusteet sille, milloin työntekijä voidaan sulkea työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, mikä aika luetaan työntekijän työajaksi sekä miten liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työaikapankista tulee sopia. Opit myös sen, mistä työaikalain säännöksistä voidaan poiketa työehtosopimuksella.
 • ALISUORIUTUMINEN TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISPERUSTEENA
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi työsopimuslain mukaisesti irtisanoa työntekijänsä työsuhteen tämän alisuoriutumisen perusteella. Opit myös sen, mitä käytännön toimia työnantajalta edellytetään sen varmistamiseksi, että työntekijä voisi suoriutua työstään asianmukaisesti.
 • TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN TYÖNTEKIJÄN SAIRAUDEN PERUSTEELLA
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi työsopimuslain mukaisesti irtisanoa työntekijänsä työsuhteen tämän työkyvyn olennaisen ja pysyvän heikentymisen seurauksena. Opit, mitä selvitystoimia työnantajalta yleensä edellytetään ennen kuin työntekijän työsuhde voidaan päättää sairauden perusteella.

Asiantunteva, selkeäsanainen, lämminhenkinen, omalla esiintymisellään vakuutti yleisön.