top of page

KOULUTUKSET

Kokeneet asiantuntijamme kouluttavat asiakkaitamme säännöllisesti ajankohtaisista teemoista. Tarjoamme myös yksityisiä koulutuksia yrityksesi tarpeiden mukaan. Tutustu alla valmiisiin koulutuskokonaisuuksiimme tai ole yhteydessä asiantuntijaamme yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen tilaamisesta.

 • TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN TYÖNTEKIJÄN SAIRAUDEN PERUSTEELLA
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi työsopimuslain mukaisesti irtisanoa työntekijänsä työsuhteen tämän työkyvyn olennaisen ja pysyvän heikentymisen seurauksena. Opit, mitä selvitystoimia työnantajalta yleensä edellytetään ennen kuin työntekijän työsuhde voidaan päättää sairauden perusteella.
 • ALISUORIUTUMINEN TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISPERUSTEENA
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi työsopimuslain mukaisesti irtisanoa työntekijänsä työsuhteen tämän alisuoriutumisen perusteella. Opit myös sen, mitä käytännön toimia työnantajalta edellytetään sen varmistamiseksi, että työntekijä voisi suoriutua työstään asianmukaisesti.
 • TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit perusteet sille, milloin työntekijä voidaan sulkea työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, mikä aika luetaan työntekijän työajaksi sekä miten liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työaikapankista tulee sopia. Opit myös sen, mistä työaikalain säännöksistä voidaan poiketa työehtosopimuksella.
 • VUOSILOMALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit, miten työntekijät ansaitsevat vuosilomaa, miten työntekijöiden vuosilomapalkka ja lomakorvaus lasketaan, koska vuosiloma tulee antaa työntekijälle, mitkä ovat työntekijän oikeudet vuosilomien suhteen sekä missä määrin vuosilomien pitämisestä voidaan sopia kunkin työntekijän kanssa.
 • YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Käytännönläheisessä koulutuksessa opit viemään läpi yhteistoimintaneuvottelut koskien yritystoiminnan muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia ja töiden järjestelyjä, liikkeen luovutusta sekä työvoiman käytön vähentämistä.
 • TYÖPAIKAN HR-DOKUMENTIT
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit, missä tilanteissa työntekijän kanssa voidaan tehdä määräaikainen työsopimus ja mistä työsopimuksessa kannattaa missäkin tilanteessa sopia. Opit myös sen, mitä pakollisia suunnitelmia työnantajalla pitää kussakin tilanteessa olla ja mikä on tällaisten suunnitelmien yleinen sisältö.
 • ASIAKKAAN TUNTEMINEN
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit asiakkaan tuntemiseen liittyvän keskeisen sisällön ja tuntemisvelvollisuuteen liittyvät vaatimukset. Opit, milloin ja miten asiakas tulee riskiluokitella sekä sen perusteella asiakkaaseen käytettävien tuntemistoimien tasot.
 • RAHANPESUN ESTÄMISEN PERUSTEET
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen perusteet, lain asettamat vaatimukset ja keskeiset velvollisuudet. Opit, mitä asiakkaan tunteminen tarkoittaa, mikä riskiarvio on, miten jatkuva seuranta tulee toteuttaa ja millainen sisäinen ohjeistus henkilöstöllä tulee olla.
 • KILPAILUKIELTOSOPIMUKSET
  Aika sopimuksen mukaan
  Paikka sopimuksen mukaan
  Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi tehdä pätevän kilpailukieltosopimuksen työntekijänsä kanssa, mistä kannattaa ja voi sopia, kuinka kauan kilpailukielto voi olla voimassa, ja millaista korvausta työntekijälle pitää maksaa kilpailukieltosopimuksen mukaiselta rajoitusajalta.

Asiantunteva, selkeäsanainen, lämminhenkinen, omalla esiintymisellään vakuutti yleisön.

bottom of page