KOULUTUKSET

Kokeneet asiantuntijamme kouluttavat asiakkaitamme säännöllisesti ajankohtaisista teemoista. Tarjoamme myös yksityisiä koulutuksia yrityksesi tarpeiden mukaan. Tutustu alla valmiisiin koulutuskokonaisuuksiimme tai ole yhteydessä asiantuntijaamme yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen tilaamisesta.

 • Kansainväliset tiedonsiirrot ja uudet mallisopimuslausekkeet
  to 26. elok.
  Webinaari
  Webinaarissa perehdytään käytännönläheisesti komission hyväksymiin uusiin mallisopimuslausekkeisiin koskien Euroopan unionin rajat ylittävää henkilötietojen käsittelyä sekä käydään läpi toimenpiteitä, joita ns. Schrems II -päätöksen johdosta tulisi tehdä.
  Share Event
 • Työaikalaki käytännössä
  Aika sop. mukaan
  Sijainti sop. mukaan
  Opit perusteet sille, milloin työntekijä voidaan sulkea työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, mikä aika luetaan työntekijän työajaksi sekä miten liukuvasta työajasta, joustotyöajasta ja työaikapankista tulee sopia. Opit myös sen, mistä työaikalain säännöksistä voidaan poiketa työehtosopimuksella.
  Share Event
 • Vuosilomalaki käytännössä
  Aika sop. mukaan
  Sijainti sop. mukaan
  Opit, miten työntekijät ansaitsevat vuosilomaa, miten työntekijöiden vuosilomapalkka ja lomakorvaus lasketaan, koska vuosiloma tulee antaa työntekijälle, mitkä ovat työntekijän oikeudet vuosilomien suhteen sekä missä määrin vuosilomien pitämisestä voidaan sopia kunkin työntekijän kanssa.
  Share Event
 • Kilpailukieltosopimukset
  Aika sop. mukaan
  Sijainti sop. mukaan
  Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi tehdä pätevän kilpailukieltosopimuksen työntekijänsä kanssa, mistä kannattaa ja voi sopia, kuinka kauan kilpailukielto voi olla voimassa ja millaista korvausta työntekijälle pitää mahdollisesti maksaa kilpailukieltosopimuksen mukaiselta rajoitusajalta.
  Share Event
 • Työsuhteen päättäminen työntekijän sairauden perusteella
  Aika sop. mukaan
  Sijainti sop. mukaan
  Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi työsopimuslain mukaisesti irtisanoa työntekijänsä työsuhteen tämän työkyvyn olennaisen ja pysyvän heikentymisen seurauksena. Opit, mitä selvitystoimia työnantajalta yleensä edellytetään ennen kuin työntekijän työsuhde voidaan päättää sairauden perusteella.
  Share Event
 • Alisuoriutuminen työsuhteen päättämisperusteena
  Aika sop. mukaan
  Sijainti sop. mukaan
  Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi työsopimuslain mukaisesti irtisanoa työntekijänsä työsuhteen tämän alisuoriutumisen perusteella. Opit myös sen, mitä käytännön toimia työnantajalta edellytetään sen varmistamiseksi, että työntekijä voisi suoriutua työstään asianmukaisesti.
  Share Event
 • Työpaikan HR-dokumentit
  Aika sop. mukaan
  Sijainti sop. mukaan
  Opit, missä tilanteissa työntekijän kanssa voidaan tehdä määräaikainen työsopimus ja mistä työsopimuksessa kannattaa missäkin tilanteessa sopia. Opit myös sen, mitä pakollisia suunnitelmia työnantajalla pitää kussakin tilanteessa olla ja mikä on tällaisten suunnitelmien yleinen sisältö.
  Share Event
 • Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut käytännössä
  Aika sop. mukaan
  Sijainti sop. mukaan
  Käytännönläheisessä koulutuksessa opit viemään läpi yt-neuvottelut koskien yritystoiminnan muutoksista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia ja töiden järjestelyjä, liikkeen luovutusta sekä työvoiman käytön vähentämistä.
  Share Event

Asiantunteva, selkeäsanainen, lämminhenkinen, omalla esiintymisellään vakuutti yleisön.