Aika sop. mukaan | Sijainti sop. mukaan

Kilpailukieltosopimukset

Opit, millä edellytyksillä työnantaja voi tehdä pätevän kilpailukieltosopimuksen työntekijänsä kanssa, mistä kannattaa ja voi sopia, kuinka kauan kilpailukielto voi olla voimassa ja millaista korvausta työntekijälle pitää mahdollisesti maksaa kilpailukieltosopimuksen mukaiselta rajoitusajalta.
Kilpailukieltosopimukset

Paikka & aika

Aika sop. mukaan
Sijainti sop. mukaan

Tietoja tapahtumasta

Mikä on koulutuksen sisältö?

Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi ne tilanteet, joissa työnantaja voi sopia työntekijänsä kanssa työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta. Koulutuksen aikana tutustaan voimassa olevaan oikeuskäytäntöön, jonka perusteella havainnollistetaan niitä tilanteita, jolloin työnantajalla voidaan katsoa olevan työsopimuslain edellyttämä erityisen painava syy kilpailukieltosopimuksen tekemiselle työntekijänsä kanssa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi alustavaa hallituksen esitysluonnosta kilpailukieltoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta siten, että jatkossa työnantajan pitäisi maksaa aina työntekijälle kilpailukiellon mukaiselta rajoitusajalta korvausta.

Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mitä kilpailukiellosta säädetään työsopimuslaissa?
  • Mitä pidetään kilpailevana toimintana?
  • Miten seikkoja huomioidaan erityisen painavan syyn arvioinnissa?
  • Mikä merkitys on työnantajan toiminnan laadulla kilpailukieltosopimuksen kannalta?
  • Mikä merkitys on työnantajan asiakaskunnan säilyttämisellä kilpailukieltosopimuksen kannalta?
  • Mikä merkitys on työnantajan liikesalaisuuksien säilyttämisellä kilpailukieltosopimuksen kannalta?
  • Mikä merkitys on työntekijän asemalla ja tehtävillä kilpailukieltosopimuksen kannalta?
  • Millaisia muutoksia suunnitellaan kilpailukieltosopimuksia koskevaan pakottavaan lainsäädäntöön?

Mitä opit koulutuksesta?

Koulutuksen jälkeen tiedät, millä edellytyksillä työnantaja voi tehdä pätevän kilpailukieltosopimuksen työntekijänsä kanssa, mistä kilpailukieltosopimuksessa kannattaa ja voi sopia, kuinka kauan kilpailukielto voi olla voimassa ja millaista korvausta työntekijälle pitää mahdollisesti maksaa kilpailukieltosopimuksen mukaiselta rajoitusajalta.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunniteltu yritysten johtajille, esimiehille ja HR-asiantuntijoille riippumatta henkilön tehtävästä ja yrityksen toimialasta.

Kuka toimii kouluttajana?

Kouluttajana toimii Iconicsin Toni Haapasalo, jolla on yli kuuden vuoden kokemus työsuhteisiin liittyvästä oikeudellista neuvonnasta julkiselta sektorilta, työntekijäliitosta ja kahdesta eri asianajotoimistosta. Toni avustaa työnantajia laaja-alaisesti kaikissa työoikeudellisissa asioissa, mukaan lukien työ- ja johtajasopimusten tekemisessä.

Miten koulutus voidaan järjestää ja mitä se maksaa?

Voitte tilata koulutuksen järjestettäväksi yrityksenne toimipaikassa. Koulutus voidaan järjestää myös etäyhteydellä Teams-kokouksena tai Iconicsin järjestämässä tilassa. 

Koulutuksen hinnasta sovitaan tapauskohtaisesti kunkin asiakkaan kanssa ottaen huomioon muun muassa koulutuksen laajuus ja kesto sekä koulutukseen osallistujien määrä. Esimerkiksi kolmen tunnin koulutus pääkaupunkiseudulla ilman rajoituksia osallistujamäärään on 1.300 euroa (+ alv 24 %). Koulutuksen hintaan sisältyy osallistujille jaettava sähköinen materiaali.  

  

Ilmoita kiinnostuksesi ilmoittautumalla koulutukseen tai ota yhteyttä Toni Haapasaloon (toni.haapasalo@iconics.fi tai +358 44 033 0331) räätälöidyn tarjouksen saamiseksi.